شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت

@ 2018 ARISA Industry Equipment Development, all right reserved.

خدمات شرکت آریسا صنعت در خصوص تامین تجهیزات شامل تمامی مراحل

 تامین کالا بوده و قابل انطباق با تمامی نیازمندیهای کارفرمایان می باشد،  ن

این خدمات شامل: ن

 

     . شناسایی و معرفی بهترین تامین کنندگان

     . پیگیری خرید

     . ثبت سفارش

     . استفاده از بهترین فرآیند های مالی در زمینه تامین کالا

     . اخذ استاندارد مورد نیاز

     . خدمات بازرسی حین ساخت و قبل از حمل

     . خدمات لجستیک و حمل و نقل

     . انجام کلیه امور گمرکی و ترخیص

     . ارائه ضمانتنامه های کیفی و مالی