شرکت توسعه تجهیزات آریسا صنعت

@ 2018 ARISA Industry Equipment Development, all right reserved.

لوله و تیوب

 

 • Seamless Carbon Steel Pipe & Tube
 • Welded Carbon Steel Pipe & Tube
 • Seamless Stainless Steel Pipe & Tube
 • Welded Stainless Steel Pipe & Tube
 • Seamless Alloy Steel Pipe & Tube
 • Welded Alloy Steel Pipe & Tube
 • Casing Pipe
 • Boiler Heat  Ex-changer Pipe & Tube
 • Internal & External Finned Pipe & Tube
 • Special Sanitary Pipe
 • Instrument Tube
 • Special End Pipes
 • Ductile Iron Pipe

 

این اقلام در کلیه سایزها و گریدها مطابق استاندارد قابل تامین می باشد، در ذیل به برخی از متریال و استاندارد های موجود اشاره میگردد: ن